دکتر بابک قادری

دکتر بابک قادری

 

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی : علوم و مهندسی آبخیز – حفاظت آب و خاک ، دانشگاه کاشان

کارشناسی ارشد؛ مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

کارشناسی؛ مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه صنعتی اصفهان

کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی از دانشگاه منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس تهران

عضویت در مجامع علمی و صنفی:

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

مهندس مشاور حقیقی در رشته منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری)

عضو انجمن مرتعداری ایران

عضو انجمن آبخیزداری ایران

عضو انجمن تخصصی جی آی اس و علوم مکانی

عضو انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

سوابق حرفه ای:

کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان 1384-1382

کارشناس طراح پروژه های بخش منابع طبیعی 1388-1384

مدیر پروژه مطالعات اجرایی آبخیزداری حوزه منتهی به تالاب انزلی تحت نظارت شرکت جایکای ژاپن 1395-1394

مدیر پروژه مطالعات آبخیزداری، مرتعداری، جنگلداری، بیابان زدایی و رقومی سازی انواع نقشه های اجرایی منابع طبیعی 1392-1388

مدرس دانشگاه 1392-1390

مدرس مرکز آموزشی و توانمند سازی بهره برداران منابع طبیعی و آبخیزداری کلارآباد سازمان، جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

مشاور حقیقی شهرداری زنجان در زمینه طراحی پارکها و فضای سبز 1394-1392

مشاور حقیقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در مکان نمایی توسعه بافت مسکونی روستاها 1394-1392

فعالیت های آموزشی و پژوهشی:

کاربرد و ارزيابي مدل  HEM در تخمين فرسايش مراتع تالش. 1384

بکارگيري، واسنجي و آناليز حساسيت مدل فرسايش دامنه (HEM) در برآورد فرسايش خاك مراتع طبيعي و دست كاشت. 1385

نقش اقدامات اصلاحی مرتع در حفاظت خاک و پوشش گیاهی مراتع اسالم. 1385

مقايسه توليد رسوب ناشي از رگبارها در مراتع تحت چراي آزاد و دست کاشت. 1385

مقایسه برخی خصوصیات خاک در مراتع تحت چرای طبیعی و دست کاشت منطقه متش استان گیلان. 1385

بررسی نقش مدیریت چرای آزاد و دست کاشت مراتع بر تولید روانآب. 1385

مقايسه توليد رسوب ناشی از رگبارها در مراتع تحت چراي آزاد و دست کاشت. 1386

بررسي سازگاري و عملکرد سه پرووننس کاج جنگلي در جنگلهاي اسالم. 1386

بررسی اثر بذرپاشی یونجه روی برخی خصوصیات پوشش گیاهی مراتع طبیعی. 1387

بررسی وضعیت کمی – کیفی مراتع استان زنجان از دیدگاه مطالعات طرح های مرتعداری. 1391

بررسی وضعیت کمی – کیفی مراتع استان اردبیل از دیدگاه مطالعات طرح های مرتعداری. 1391

بررسی عوامل موثر در تخریب چمنزارهای شبه آلپی استان زنجان. 1391

ارایه راه‌حل مناسب جهت حفاظت از تالاب بندرانزلی با محوریت آبخیزداری نوین. 1398

بررسی تغییرات حدود منابع ملی پس از ملی شدن جنگل‌ها و مراتع بر سامان‌های عرفی شهرستان بیله سوار

- Conformity of MUSLE Estimates and Erosion Plot Data for Storm-Wise Sediment Yield Estimation. 2007

- Comparison between effects of open grazing and manual harvesting of cultivated summer rangelands of northern Iran on infiltration, runoff and sediment yield. 2008

- Field Evaluation of The Hillslope Erosion Model (HEM) in IRAN, 2008

اشتراک پست: