دکتر مهدی شادمند

دکتر مهدی شادمند

سوابق تحصیلی                                                                                       

-  دکتری تخصصی: مهندسی عمران- سازه،1399

- کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- سازه،1392

- کارشناسی ناپیوسته: مهندسی عمران- عمران،1380

- کاردانی: کارهای عمومی ساختمان،1377

عضویت در مجامع علمی و صنفی:

-  عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، دارای پروانه اشتغال به فعالیت در زمینه طراحی، نظارت و اجرا

- کارشناس رسمی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

- کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

- ارزیاب خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سوابق حرفه ای:

- مدیرعامل شرکت سازه ایمن شمال(مجری پروژه های عمرانی) 1395-1382

- مدیر فنی آزمایشگاه مکانیک خاک، بتن و مقاومت مصالح تحکیم بنای خزر 1397-1391

- مدرس دانشگاه 1394-1392

- مدیر پروژه طرح های گازرسانی 1395-1394

- مدیر پروژه طرح های آبرسانی 1397-1396

- طراحی و نظارت پروژه های مقاوم سازی ساختمان دانشگاه علمی– کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان

- طراحی و نظارت پروژه مقاوم سازی ساختمان امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

- طراحی و نظارت پروژه مقاوم سازی مدرسه غیر دولتی حافظ قائم شهر

فعالیت آموزشی و پژوهشی:

- رتبه سوم مسابقات علمی دانشجویان مراکز آموزش عالی و آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور در رشته استاتیک و مقاومت مصالح، تیرماه 1377 اصفهان

- بررسی علل آسیب دیدگی و مکانیزم های کاهنده پایایی و دوام بتن در کانال های آبیاری- شهریور 1392

- اثر املاح شیمیایی بر دوام بتن در کانال های آبیاری (مطالعه موردی :کانال آبیاری ولکس رشت)- اسفند 1392

- بررسی آسیب پذیری ساختمان های فولادی در برابر خرابی پیشرونده بر اساس آیین نامه GSA- اسفند 1392

- بررسی رفتار پوسته های بتنی مخروطی تحت اثر وزن خود به روش اجزای محدود- خرداد 1394

- ارزیابی و مقاوم سازی دال بتنی با استفاده از ورق های پلیمری کربنی مسلح شده به الیاف (CFRP)- خرداد 1394

- ﺗﺄﺛير املاح شيميايي بر دوام بتن در شبكه هاي آبياري و زهكشي- دی 1394

- افزایش ظرفیت باربری جانبی دیوار برشی بازشو دار با استفاده از پلیمر مسلح شده به الیاف در تیر پیوند- دی 1394

- ارزیابی آسیب پذیری بهسازی و لرزه ای پل ها به روش اجزای محدود براساس بارگذاری متمرکز و یکپارچه زلزله نورتریج- اسفند 1394

- ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر اﺗﺼﺎﻻت ﻗﺎب اﻟﯿﺎف ﺑﺘﻨﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ پلیمرهای مسلح با الیاف- اسفند 1394

- مقاوم سازی قابها با سازه های فضاکار در برابر بارهای جانبی- اسفند 1394

23 Junuary 2020- Retrofitting of RC Beeams with steel fiber Reinforced composite Jackets

trengthening of RC Beams using Steel Plate-Fiber Concrete Composite ackets (Finite Element Simulation andExperimental Investigation)

اشتراک پست: