کاداستر اراضی ملی و زراعی

کاداستر اراضی ملی و زراعی

مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگاری (کاداستر) شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به‌روزرسانی آن می‌باشد. با توجه به اینکه تهیه نقشه های حدنگار چه در اراضی ملی و یا زراعی منجر به رفع اشکالات و بهبود روند صدور اسناد تک برگی برای مالکین میگردد و این امر مشکلات فیمابین اشخاص و دولت را نیز کاهش میدهد، شرکت طرح و سازه شفارود با تجربه چندین ساله در زمینه کاداستر اراضی ملی و زراعی  در استان های مختلف و با بکارگیری نیرو های متخصص نسبت به تهیه و تولید نقشه های کاداستر اراضی ملی و زراعی اقدام نموده است. 


اشتراک پست: