نقشه برداری امور ثبتی و فتوگرامتری

نقشه برداری امور ثبتی و فتوگرامتری

نقشه برداری جزو قدیمی ترین روش هایی است که انسان‌ ها برای مشخص کردن حدود و موقعیت اراضی از آن استفاده می ‌کردند.در حال حاضر با توسعه آبادی‌ ها و بالا گرفتن عرصه ها، نقشه برداری ثبتی بیشتر از قبل اهمیت پیدا می کند.نقشه برداری از املاک و اراضی که لازمه آن، تهیه نقشه هایی با مقیاس بزرگ است را نقشه برداری ثبتی یا کاداستر می نامند.
نقشه حدنگاری نقشه‌ای است که مرزها و مالکیت قطعات زمین را نشان می‌دهد. برخی از نقشه‌هاکاداستر جزئیات بیشتری را نشان می‌دهند، مانند نام ناحیه، شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر پارسل ملکی، گواهی شماره عنوان، موقعیت ساختارهای موجود، شماره بخش، نام خیابان‌های مجاور، ابعاد مرزها و...بر روی نقشه ثبتی جزئیات بسیار زیادی در مورد یک ملک مانند نام منطقه، شماره شناسایی منحصر به فرد،گواهی تاییدیه، موقعیت ساختارهای اطراف زمین و بسیاری از موارد دیگر مشخص می گردد.
در حقیقت باید گفت که نقشه برداری ثبتی شامل کلیه اموری می شود که یک نقشه بردار برای یک ملک،جهت صدور سند انجام می ‌دهد که این امور، خود دو قسمت مهم عرصه و اعیان را در بر می گیرند.
شرکت مهندسان مشاور طرح و سازه شفارود طی سالیان گذشته تاکنون با انجام پروژه های متعدد در زمینه امور ثبتی در استان های مختلف به اقدام به تهیه نقشه و  انجام کاداستر شهری نموده است.
                

اشتراک پست: