گــروه ژئـوتـکـنیک

گــروه ژئـوتـکـنیک

مدیرگروه : مرتضی شباطی طالمی

گروه ژئوتکنیک شامل تخصص های(رتبه) ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک می باشد که رئوس شرح خدمات این گروه به شرح ذیل می باشد .

رئوس شرح خدمات گروه:

- انجام مطالعات تخصصی ژئوتکنیک به منظور شناسایی لایه‌های خاک شامل عملیات‌های حفاری گمانه‌ اکتشافی، نمونه‌برداری، آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاه

- استقرار واحد‌های آزمایشگاهی و نظارت کارگاهی در پروژه‌های ژئوتکنیک، ابنیه فنی و راهسازی به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرائی

- انجام طراحی دیوارهای حائل، مطالعات بهسازی خاک و تحکیم بستر فونداسیون ابنیه فنی، پایدارسازی شیروانی‌های خاکی و ...

- انجام آزمایش‌های صحرائی شامل نفوذ استاندارد، بارگذاری صفحه، باربری کالیفرنیا، نفوذپذیری(لوژان و لوفران)، تعیین دانسیته خاک و...

- انجام آزمایش‌های تخصصی فیزیکی و شیمیایی مکانیک خاک و سنگ نظیر سه محوری، برش مستقیم، لس آنجلس، هیدرومتری، تراکم و ...

- انجام انواع خدمات آزمایشگاهی قیر و آسفالت نظیر تست مارشال، تعیین درصد قیر، طرح اختلاط نمونه آسفالت و ...

- انجام انواع خدمات آزمایشگاهی بتن و مقاومت مصالح نظیر تست های غیر مخرب التراسونیک و چکش اشمیت، مغزه گیری، مقاومت فشاری بتن و مقاومت کششی میلگرد

 

 

 

اشتراک پست: