تماس با ما

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: رشت، بلوار آيت الله ضيابری، جنب آموزش و پرورش، ساختمان بهار، طبقه دوم و سوم


تلفن های تماس: 60-33262859- 013، 09111355384 و 09112811105، فکس:33264313- 013

کد پستی: 4143694996 


 • آدرس شعبه شرکت در استان تهران: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزي، شهر تهران، محله شاهين، شهيد غلامرضا معيني گل نرگس، خيابان شهيد غلامرضا معيني گل نرگس، کوچه هشت متري دهم ک يازدهم، پلاک 12 ، طبقه همکف، کد پستي: 1475853911
 • آدرس شعبه شرکت در استان البرز: 45 متري گل شهر - بعد از بلوار پونه شرقي - طبقه فوقاني فروشگاه خليجفارس، کد پستي: 3138743334 
 •  آدرس شعبه شرکت در استان قزوين: استان قزوين، شهرستان قزوين، بخش مرکزي، شهر قزوين، محله ملاصدرا، کوچه ساعي، بلوار سرلشگرشيد بابايي، پلاک 49 ، طبقه همکف، واحد 1، کد پستي: 3415833816
 • آدرس شعبه شرکت در استان گلستان: استان گلستان، شهرستان گرگان، بخش مرکزي، شهر گرگان، محله کوي بهزيستي، کوچه دانشگاه شهيدساوري، کوچه بهزيستي 1،شهيدساوري 2، پلاک 0، ساختمان افق، طبقه سوم، واحد شرقي، کد پستي: 4918956563
 • آدرس شعبه شرکت در استان مازندران: استان مازندران، شهرستان قائمشهر، بخش مرکزي، شهر قائمشهر، محله کارگر، کوچه ياس 9شهيد سعيد ذبيحي، بنبست حسن اسدي، پلاک 0، طبقه همکف، کد پستي: 4763734739
 • آدرس شعبه شرکت در استان اردبيل: شهرک کارشناسان، ميدان فرهنگ، گلستان 1، روبروي ساختمان نگار، کد پستي: 5615815676 
 • آدرس شعبه شرکت در استان زنجان: خيابان خرمشهر، خيابان عدالت، کوچه هلال حبشي سوم غربي، ساختمان آوا، واحد 3، کد پستي: 4516763817 
 • آدرس شعبه شرکت در استان آذربايجان غربي: استان آذربايجان غربي، شهرستان اروميه، بخش مرکزي، شهر اروميه، محله جمهوري، کوچه شماره 2شماره 1 سابق، خيابان رسالت، پلاک 0، طبقه همکف، کد پستي: 5716764798
 • آدرس شعبه شرکت در استان آذربايجان شرقي: استان آذربايجان شرقي، شهرستان تبريز، بخش مرکزي، شهر تبريز، محله توانير، بلوار توانير، کوچه 12 متري دانشکده، پلاک 31 ، طبقه چهارم، واحد غربي، کد پستي: 5156976189
 •  ​آدرس شعبه شرکت در استان اصفهان: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزي، شهر اصفهان، محله زاجان، کوچه شهيد جعفر ترکيان 1، کوچه يکصد و سيزده 113 ، پلاک 0، طبقه همکف، کد پستي: 8187813476 
 • آدرس شعبه شرکت در استان ايلام: استان ايلام، شهرستان ايوان، بخش مرکزي، دهستان نبوت، روستا خوران عليا، محله ندارد، کوچه امير لطفي، کوچه غلام جهاني، پلاک 0، طبقه همکف، کدپستي: 6944134457
 • آدرس شعبه شرکت در استان خراسان رضوي: استان خراسان رضوي، شهرستان نيشابور، بخش مرکزي، شهر نيشابور، محله فردوسي، خيابان خاتم النبيين، بلوار بعثت، پلاک 0، ساختمان عمارت شاهکار، طبقه دوم، واحد غربي، کد پستي: 931467634
 • آدرس شعبه شرکت در استان خراسان جنوبي: استان خراسان جنوبي، شهرستان بيرجند، بخش مرکزي، شهر بيرجند، محله عدل، کوچه شهيد باهنر شرقي 14 ، کوچه عدل 28 معلم 24 ، پلاک - 14 ، طبقه چهارم، کد پستي: 9717634673
 • آدرس شعبه شرکت در استان لرستان: استان لرستان، شهرستان خرمآباد، بخش مرکزي، شهر خرمآباد، محله شهرک پارسيلون، خيابان لالهزار، خيابان چالوس، پلاک 0، طبقه همکف، کدپستي: 6817964416
 • آدرس شعبه شرکت در استان سيستان و بلوچستان: استان سيستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان، بخش مرکزي، شهر زاهدان، محله مزاري، کوچه اميرکبير 2، کوچه شهيدمزاري 21 شهيددستغيب 15 [، پلاک 0، طبقه همکف، کد پستي: 9817745499
 • آدرس شعبه شرکت در استان کردستان: استان کردستان، شهرستان سنندج، بخش مرکزي، شهر سنندج، محله گريزه، کوچه پشت شرکت گاز، خيابان اوراز 2، پلاک 38 ، طبقه همکف، کد پستي: 6616894577
 • آدرس شعبه شرکت در استان چهارمحال و بختياري: استان چهارمحال وبختياري، شهرستان شهرکرد، بخش مرکزي، شهر نافچ، محله جلال آباد، کوچه هشت، خيابان نشاط، پلاک - 7، طبقه همکف، کد پستي: 8856135819
 • آدرس شعبه شرکت در استان فارس: استان فارس، شهرستان شيراز، بخش مرکزي، شهر شيراز، محله قاليشوئي، خيابان شهيد صفايي شمالي، بلوار رحمت، پلاک 0، طبقه همکف، کد پستي: 7176768533
 • آدرس شعبه شرکت در استان هرمزگان: استان هرمزگان، شهرستان قشم، بخش مرکزي، شهر قشم، محله شهرک ساحلي، بلوار شهيد بهشتي، خيابان استاندارد، پلاک 0، طبقه همکف، کد پستي: 7951916149
 • آدرس شعبه شرکت در استان خوزستان: استان خوزستان، شهرستان بندر ماهشهر، بخش مرکزي، شهر بندر ماهشهر، محله ناحيه صنعتي، خيابان ورزشگاه بعثت، خيابان نفت، پلاک 0، طبقه همکف، کد پستي: 6351647113
 • آدرس شعبه شرکت در استان همدان: استان همدان، شهرستان نهاوند، بخش مرکزي، شهر نهاوند، محله خيابان معلم، کوچه شهيد يونس گودرزي، خيابان کشاورز، پلاک 27 ، طبقه اول، کد پستي: 6591715516

اشتراک پست: